Innehåll
Biojätteen se-lajittelu on helppoa
 

Områdesvisa sorteringsanvisningar

Det kan finnas skillnader i sorteringsanvisningar av bioavfall beroende på var i Finland du bor. Skillnaderna beror på hur bioavfallet behandlas. Till exempel kan bioavfall som komposteras vid en anläggning skilja sig något från bioavfall som används för att producera bioetanol. Kontrollera sorteringsanvisningarna för bioavfall från avfallsverken i ditt område.

 
 

Lajitteluohjeet

 

Sorterings-
anvisningar

Välj din kommun i förteckningen.På så sätt hittar du sorteringsanvisningarna för ditt område.

 
tiesitko-taman-1.jpg

Visste du detta om bioavfall?

     

Artiklar

     

Det cirkulerar många historier om bioavfall – såväl sanna som urbana legender. Här samlar vi fakta om bioavfall som sammanställts av experter och länkar till artiklar i andra medier.

     

Läs även »

tiesitko-taman-2.jpg

Visste du detta om bioavfall?

     

Statistik

Hur mycket bioavfall producerar en person på en dag, en vecka eller ett år? Många bäckar små blir en stor å. Här samlar vi information och siffror som visar vad och hur mycket man kan göra med avfallet.

Läs även »

tiesitko-taman-3.jpg

Visste du detta om bioavfall?

     

Nyttoanvändning

Biologisk behandling är en betydande del av samhällenas avfallshantering som helhet. Genom biologisk behandling omvandlas bioavfall till en ofarlig och trygg form samt återvinns som jordförbättringsmedel eller biobränsle. 

Läs även »

kompostorin-tyhjennys-pieni.jpg

Det är enkelt och nyttigt att kompostera 

Hemkompostering är för invånare i småhus ett alternativ till separat insamling av bioavfall. Genom att kompostera sparar du in på månadsavgiften för tömning av bioavfallskärlet och ganska enkelt får näringsrik jord till hemträdgården. Med hjälp av anvisningarna på vår webbplats kommer du snabbt igång med kompostering. 

Kom ihåg att göra en anmälan om kompostering till avfallshanteringsmyndigheten. Då får du befrielse från separat insamling av bioavfall.