Innehåll
Biojätteen se-lajittelu on helppoa
 

Kampanjen Älska en smula

Som en del av kampanjen Älska en smula som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har startat uppmuntrar Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt avfallsbehandlingsanläggningarna i 31 kommuner invånarna att sortera sitt bioavfall mer aktivt. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. 

Du kan också vara en del av kampanjen, till exempel genom att dela kampanjmaterial från den här sidan i sociala medier!

 

Videoklipp

“Snälla, behandla mig inte som skräp” 

Varje munsbit och klunk har en mening. För att producera dem har man använt en stor mängd arbete, energi och kärlek. Även kaffet har rest till dig från andra sidan av världen. Fortsätt dess berättelse genom att sortera det i bioavfallet – vi gör kaffesumpen till bioenergi, jord och jordförbättringsmedel. Älska en smula. 💛 


 


KIVO biofördom


 

Sorterings-
anvisningar

Välj din kommun i förteckningen.På så sätt hittar du sorteringsanvisningarna för ditt område.