Innehåll
Biojätteen se-lajittelu on helppoa
 

Kampanjen Älska en smula

Som en del av kampanjen Älska en smula som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har startat uppmuntrar Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt avfallsbehandlingsanläggningarna i 31 kommuner invånarna att sortera sitt bioavfall mer aktivt. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. 

Du kan också vara en del av kampanjen, till exempel genom att dela kampanjmaterial från den här sidan i sociala medier!

 
 

Logot

 
 

Sorterings-
anvisningar

Välj din kommun i förteckningen.På så sätt hittar du sorteringsanvisningarna för ditt område.